16.04.2022
Bölgə
Erməni siyasi düşüncəsinin formalaşmasında istifadə edilən bir sıra psixoloji məqamlar vardır. Bu məqamların əsas öndə gələn xüsusiyyəti ermənilərin daim özlərini zülmə məruz qalmış bir xalq imicində göstərmək istəmələridir. Ümumiyyətlə, bəşəri psixologiyada belə ...
Bölgə xəbərləri

Heydər Əliyev və erməni təcavüzünə qarşı mütəşəkkil diplomatik mübarizə

XX əsrin 90-cı illərindən başlayaraq Azərbaycan nəinki Ermənistan nizami qoşunlarının, erməni xüsusi xidmət orqanlarının və erməni terrorizminin təcavüzünə ...
Daha ətraflı

Erməni kilsəsi və onun “erməni kimliyi”nin formalaşmasına təsiri

Annotasiya Məqalədə Erməni kilsəsinin fəaliyyətindən söz açılmaqdadır. Burada ermənilərin milli kimliyinin formalaşmasında Erməni Apostol Qriqoryan kilsəsinin oynadığı roldan danışılır. ...
Daha ətraflı

Ermənistanda siyasi proseslər və onlara baxış (müxtəlif yanaşmalar)

Ermənistan siyasi tarixinin müasir mərhələsinin müxtəlif erməni politoloqlarının gözü ilə araşdırılması elmi maraq doğuran məsələlərdəndir. Erməni müəlliflərinin özlərinin ...
Daha ətraflı

Bakı Tacir Bankı

XX əsrin əvvəlində yaranmış neft böhranı ilə əlaqədar Rusiya səhmdar kommersiya bankları öz fəaliyyət dairələrini genişləndirmək, Bakı rayonunda ...
Daha ətraflı
Etnik xəbərlər
Enerji xəbərləri