16.04.2022
Bölgə
Erməni siyasi düşüncəsinin formalaşmasında istifadə edilən bir sıra psixoloji məqamlar vardır. Bu məqamların əsas öndə gələn xüsusiyyəti ermənilərin daim özlərini zülmə məruz qalmış bir xalq imicində göstərmək istəmələridir. Ümumiyyətlə, bəşəri psixologiyada belə ...
Bölgə xəbərləri

Ermeni ideolojisinde mitoloji düşünce

Ermenilerin yaşadığı yerlerde tekrarlanan milli münakaşalar ve münakaşaların bir tarafının her zaman Ermeniler olması adı geçen milletin ideolojisinin ...
Daha ətraflı

Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin yenilenmesine ermeni politikaçılarının tepkisi

Ermenistan-Türkiye işbirliği probleminin ermeni politikasında nasıl kalşılandığını araştırmadan önce bu ülkeler arasında ilişkilerin çağdaş tarihine dikkat edilmesi gerekmektedir. ...
Daha ətraflı

Heydər Əliyev və erməni təcavüzünə qarşı mütəşəkkil diplomatik mübarizə

XX əsrin 90-cı illərindən başlayaraq Azərbaycan nəinki Ermənistan nizami qoşunlarının, erməni xüsusi xidmət orqanlarının və erməni terrorizminin təcavüzünə ...
Daha ətraflı

Erməni kilsəsi Erməni dövləti yaratmaq uğrunda

İndiki Ermənistan və ona bitişik ərazilərdə pərakəndə yaşayan ermənilərin öz müstəqil dövlətlərini yaratmaq arzusuna ilkin təkan verən amillərdən ...
Daha ətraflı
Etnik xəbərlər
Enerji xəbərləri