Erməni köçləri və ideologiyası arasında səbəb-nəticə əlaqəsi

Erməni siyasi düşüncəsinin formalaşmasında istifadə edilən bir sıra psixoloji məqamlar vardır. Bu məqamların əsas öndə gələn xüsusiyyəti ermənilərin ...
Daha ətraflı

Erməni kilsəsi və onun “erməni kimliyi”nin formalaşmasına təsiri

Annotasiya Məqalədə Erməni kilsəsinin fəaliyyətindən söz açılmaqdadır. Burada ermənilərin milli kimliyinin formalaşmasında Erməni Apostol Qriqoryan kilsəsinin oynadığı roldan danışılır. ...
Daha ətraflı

Erməni kilsəsi Erməni dövləti yaratmaq uğrunda

İndiki Ermənistan və ona bitişik ərazilərdə pərakəndə yaşayan ermənilərin öz müstəqil dövlətlərini yaratmaq arzusuna ilkin təkan verən amillərdən ...
Daha ətraflı

Müasir erməni siyasi mühitinin bəzi köklü problemlərinə dair

1991-ci ildə müstəqillik qazanandan sonra Ermənistanda siyasi partiya və təşkilatların fəaliyyəti üçün münasib şərait formalaşdı. Belə ki, artıq ...
Daha ətraflı

Ermeni ideolojisinde mitoloji düşünce

Ermenilerin yaşadığı yerlerde tekrarlanan milli münakaşalar ve münakaşaların bir tarafının her zaman Ermeniler olması adı geçen milletin ideolojisinin ...
Daha ətraflı

1918-1920-ci illərdə erməni siyasi ideologiyası və insanlıq əleyhinə cinayətlər

Annotasiya Bəzi xalqlar zorakılığa meylli etnik birliklər kimi tarixə daxil olmuşdur. Öz siyasi maraqlarının təmin edilməsi üçün onlar tərəfindən ...
Daha ətraflı