ADR-də inflyasiyaya qarşı mübarizə tədbirlərinə dair

Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin yaranması çox ağır siyasi və iqtisadi böhranın tüğyan etdiyi bir dövrə təsadüf etmişdir. Cümhuriyyətin qurucuları ...
Daha ətraflı

Bakı Tacir Bankı

XX əsrin əvvəlində yaranmış neft böhranı ilə əlaqədar Rusiya səhmdar kommersiya bankları öz fəaliyyət dairələrini genişləndirmək, Bakı rayonunda ...
Daha ətraflı

Azərbaycanda ilk “neft dalğası”nın iqtisadiyyata təsirləri

Bakıda ilk neft quyusunun fontan vurması əslində yeni bir dövrün başlanğıcı hesab olunur. Torpağın qatmanlarından çıxan bu qara, ...
Daha ətraflı

Heydər Əliyev və erməni təcavüzünə qarşı mütəşəkkil diplomatik mübarizə

XX əsrin 90-cı illərindən başlayaraq Azərbaycan nəinki Ermənistan nizami qoşunlarının, erməni xüsusi xidmət orqanlarının və erməni terrorizminin təcavüzünə ...
Daha ətraflı