Yaqub Yaqubov

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası,
Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq institutunun
“Politologiya  və Siyasi sosiologiya şöbəsi” nin dissertantı

yagubyagubov@mail.com
Tel.: (+994 50) 613 23 13

Müəllifin yazıları

Erməni köçləri və ideologiyası arasında səbəb-nəticə əlaqəsi

Erməni siyasi düşüncəsinin formalaşmasında istifadə edilən bir sıra psixoloji məqamlar vardır. Bu məqamların əsas öndə gələn xüsusiyyəti ermənilərin ...
Daha ətraflı

Erməni kilsəsi və onun “erməni kimliyi”nin formalaşmasına təsiri

Annotasiya Məqalədə Erməni kilsəsinin fəaliyyətindən söz açılmaqdadır. Burada ermənilərin milli kimliyinin formalaşmasında Erməni Apostol Qriqoryan kilsəsinin oynadığı roldan danışılır. ...
Daha ətraflı

Müasir erməni siyasi mühitinin bəzi köklü problemlərinə dair

1991-ci ildə müstəqillik qazanandan sonra Ermənistanda siyasi partiya və təşkilatların fəaliyyəti üçün münasib şərait formalaşdı. Belə ki, artıq ...
Daha ətraflı